Technologia

Home » Technologia
_MG_6264_web

Jesteśmy nowatorskim centrum telemammografii z zaawansowaną infrastrukturą sieciową i wysokimi możliwościami przepustowości łącza.

Wykorzystywane technologie:

  • system INFINITT PACS
  • 3 monitorowa stacja diagnostyczna
  • monitory 5 MP EIZO GX530 (z regularnie sprawdzanymi parametrami obrazowania przy użyciu zewnętrznych czujników)
  • dedykowana do mammografii przeglądarka DICOM

Dane archiwizowane są na serwerach dyskowych w dwóch lokalizacjach, co gwarantuje zachowanie danych w przypadku awarii w jednym miejscu, niezależnie od jej zasięgu. Wymiana danych pomiędzy placówkami zlecającymi, pracownią opisową i oddalonym archiwum odbywa się w oparciu o szyfrowane, prywatne połączenia, dzięki czemu nikt poza nadawcą i odbiorcą nie ma dostępu do danych.