unnamed2

Nasza firma
e-MAM oferuje opis cyfrowych badań mammograficznych w systemie Teleradiologii. Badania wykonane w dowolnym miejscu na świecie przy użyciu bezpośredniej (DR) lub pośredniej (CR) mammografii są przesyłane przez łącza internetowe o wysokiej przepustowości i opisywane przez nas w odpowiednio przystosowanym centrum opisowym z zastosowaniem systemu archiwizacyjnego PACS.
Naszym celem jest zapewnienie możliwości opisu badań zarówno szpitalom jak i prywatnym placówkom, które z różnych względów nie chcą, bądź nie mogą, opisać badań we własnym zakresie. Naszą misją jest podniesienie standardów w ocenie badań mammograficznych w całym kraju.